Warning: Creating default object from empty value in /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 1153

Warning: Creating default object from empty value in /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 1153

Warning: Creating default object from empty value in /home/webmedia/webapps/bioplas/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php:1153) in /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2345

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php:1153) in /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2346

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php:1153) in /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2347

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php:1153) in /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2345

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php:1153) in /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2346

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php:1153) in /home/webmedia/webapps/bioplas/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2347
O materijalima
 • Prerada poliamida
  Prerada poliamida
 • PET ambalaža za prehranu
  Prehrana
 • PET ambalaža za vodu i sokove
  Voda i sokovi
 • PET ambalaža za mlečne proizvode
  Mlečni proizvodi
 • PET ambalaža za alkoholna pića
  Alkoholna pića
 • PET ambalaža za hemijska sredstva
  Hemijski preparati
powered by negetics

O materijalima

PE (Polietilen)

Karakteristično za polietilen jeste čvrstoća, apsorpcija vlage bliska nuli, odlična hemijska otpornost, odlična električno-hemijska otpornost, odlična električno-izolaciona svojstva, nizak koeficijent trenja, i lakoća prerade. Polietilen je razvrstan po gustini a glavne razlike su u krutosti, otpornosti na toplotu, hemijskoj otpornosti, i sposobnosti da izdrže teret. Uglavnom, kako se gustina povećava, tako se povećava i tvrdoća, otpornost na toplotu, krutost, i otpornost na propustljivost. LD Polietilen (niska gustina) je poprilično fleksibilan sa visokim uticajem otpornosti/jačine i niskom otpornošću na toplotu.
Tradicionalno tržište za LDPE predstavljaju folije za pakovanje, ekstruzija premaza za papir, kaširanje žica i kablova, kalupljenje putem brizganja, cevi.

PP (Polipropilen)

Poliolefini su se pokazali kao najraznovrsniji iz porodice plastike, uzimajući u obzir njihovo konstantno povećanje upotrebe. Polipropileni imaju veću otpornost na toplotu i odporniji su na više hemikalija nego ostali termoplasti u ovoj vrednostnoj kategoriji. Takođe, polipropileni imaju zanemarljivu propustljivost vode i odlična električna svojstva, i lako se prerađuju. Kao drugi poliolefini, polipropileni imaju odličnu odpornost na vodu i njene rastvore, kao što je so i rastvore kiseline, koji su vrlo štetni za metale. Takođe su otporni na organske rastvarače i alkalije. Namena: najveća komercijalna upotreba homopolimera PP jeste u vlaknima i filamentima. PP plastika se takođe izrađuje/pravi u folije za pakovanje(non-oriented and oriented), i brizganjem u poklopce i zatvarače, komponente za razne uređaje i auto delove.

PS (Polistirol)

Glavna namena polistirola jeste što pripada najjeftinijim članovima u porodici plastike. Svojstva ovog amorfnog polimera su čvrstina, krutost, optička prozračnost, dimenzionalna stabilnost i odlični materijal za preradu.
HIPS i EPS– Polistirol za visoko opterećenje (High-impact polystyrene) je uglavnom prepoznatljiv kao najbolji stirenski materijal za namenu nošenja/držanja tereta pod opterećenjem. Tipična namena mu je u pakovanju za hranu (zdele, poklopci, kontejneri za iznošenje), proizvodima u domaćinstvu, proizvodima za kancelariju, video i audio kasetama.
SAN – Akrilonitril (derivat acetilena) predstavlja kopolimere koji su transparentni (providni), amorfni materijali sa većom toplotnom i hemijskom odpornošću nego kristalna polistirenska plastika. SAN se brizga u produkte kao što su delovi za mašine za pranje posuđa, police za frižider, uređaje za medicinu, poklopce za peći, konektore za PVC cevi i sočiva.
SB – Stiren Butadijen je kopolimer, koji kombinuje transparentnost i visok uticaj čvrstoće. Pakovanje predstavlja najveće tržište u predmetima kao zatvarači, poklopci, poslužavnici, i kutije za pakovanje u brzoj hrani (fast-food).

PVC (Polivinilhlorid)

Predstavlja plastiku koja ima najveću zastupljenost u svetu. To prihvatanje dolazi od njene prilagodljivosti/mnogostranosti – može biti iskorišćena/ukomponovana u kruta jedinjenja ili pomlevena sa supstancama u cilju da se proizvede fleksibilna plastična klasa/vrsta.
Namena: Skoro ¾ proizvedene krute PVC plastike je namenjeno za oblast građevinarstva. Većina je proizvedena putem ekstrudiranja u proizvode kao što su cevi, okućnice i profilI za prozore. Pakovanje predstavlja još jedno veliko tržište za PVC plastiku. Čvrstiji tip se duva u boce i pravi u ploče za termo ambalažu. Elastična jedinjenja se prave u pakovanja/omot za hranu. Ostalo tržište za PVC plastiku uključuje kaširanje žice i kablova, podne obloge, baštenska creva i igračke.

ABS (Akrilonitril - Butadijen - Stiren)

ABS plastika je laka za preradu, izdržljiva, jeftina i kruta termoplastična plastika, sa visokim uticajem čvrstoće, idealna za okretanje, bušenje, mlevenje, testerisanje, striženje.
ABS plastika je sačinjena iz akrilonitrila, butadijena i stirena u različitim proporcijama, kombinovanih sa različitim metodama uključujući kopolimerizaciju kalemljenjem i fizičkim mešanjem. ABS plastika daje uravnoteženu kombinaciju mehaničke čvrstine, širokog raspona temperature, dobru dimenzionalnu stabilnost, hemijsku odpornost, svojstva električne izolacije, i lakoću proizvodnje. ABS plastika se proizvodi u više tipova/vrsta uključujući sa srednjim i visokim uticajem, odporna na toplotu, vatrootporna, i sa niskim i visokim varijacijama sjaja. ABS plastika je dostupna kao mešavina za brizganje, duvanje, ekstrudiranje, kalenderenje – kao list/ploča za termoformiranje ili hladno formiranje, i u proširenim klasama za penasto brizganje.
Namena: Namena ABS plastike je vrlo široka, i spada između plastične robe široke potrošnje i inžinjerske/tehničke smole/mase. ABS ispunjava zahteve za mnoge delove po razumnoj ceni.

PA (Poliamid)

Porodica najlona je u plastici identifikovana brojem atoma ugljenika u monomerima. Tamo, gde su uključena dva monomera, polimer će nositi dva broja (npr. Najlon 6/6). Kristalni najloni imaju visoku otpornost na istezanje, modul savijanja, otpornost na sabijanje/stiskanje, i otpornost na abrazive. Na tržištu postoji nekoliko različitih tipova najlona, a oni koji se najviše koriste su najlon 6 i 6/6.
Glavna namena: najlon materijali za preradu/modeliranje su dostupni za ekstrudiranje, brizganje, razduvavanje/duvanje, rotaciono modeliranje, i (važi za najlon 6) livenje ili anjonsku polimerizaciju. Takođe se trguje sa listovima/pločama i folijama najlona.

PET

Nezasićeni poliesteri su vrlo svestrani u smislu forme u kojoj se koriste. Smole poliestera mogu biti formulirane da budu lomljive i tvrde, čvrste i gibke, ili meke i fleksibilne/elastične. U kombinaciji sa staklenim vlaknima kao pojačivačima, oni pružaju izvanrednu snagu, visok stepen snage u odnosu na težinu, hemijsku odpornost, i ostala izvanredna mehanička svojstva. Dva najdominantnija materijala u ovoj grupi/porodici plastike su polietilen teraftalat (PET) i polibutilen teraftalat (PBT). Termoplastični poliesteri imaju slična svojstva kao najlon 6 i 6/6, ali imaju nižu absorpciju vode i veću dimenzijonalnu stabilnost nego najlon.
PET – polietilen teraftalat je polimer vodeno-bele boje i iz njega se prave vlakna, folije i listovi / ploče, i ambalaža za piće i hranu putem razduvavanja i termičke obrade. Ojačane staklene PET mešavine/jedinjenja se mogu brizganjem proizvoditi u delove za automobile, električne/elektronske, i ostale industrijske i potrošačke proizvode.